השבט

שעות פעילות

יום רביעי

16:30 - 16:00  השבט - הכנה נוער - זוהר אלון
18:00 - 16:30  השבט - כיתות א'-ו' - זוהר אלון וניר לנדאו
19:00 - 18:00  השבט - נוער - זוהר אלון וניר לנדאו