נינג'יטסו

שעות פעילות

יום ראשון

20:30 - 19:00  נינג'יטסו מתקדמים בוגרים - סער הראל
22:00 - 20:30  נינגי'טסו בסיס בוגרים - סער הראל

יום שלישי

18:00 - 17:00  נינג'יטסו כיתות א'-ו' - ניר לנדאו
20:00 - 18:00  נינג'יטסו נוער - ניר לנדאו
22:00 - 20:00  נינג'יטסו - מוטי נתיב

יום רביעי

22:00 - 19:30  נינג'יטסו בסיס ומתקדמים - סער הראל

יום חמישי

18:30 - 17:00  נינג'יטסו כיתות א'-ו' - ניר לנדאו
20:00 - 18:00  נינג'יטסו נוער - ניר לנדאו

יום שישי

10:30 - 09:30  משחקי נינג'ה מתחילים כיתות א'-ו' - ניר לנדאו
11:30 - 10:30  משחקי נינג'ה מתקדמים כיתות א'-ו' - ניר לנדאו