פארקור

שעות פעילות

יום שני

17:00 - 16:00  פארקור כיתות א'-ו' - ניר לנדאו
18:00 - 17:00  פארקור כיתות א'-ו' - דניס ריזיקוב
20:30 - 19:15  פארקור בוגרים ונוער - דניס ריזיקוב

יום שלישי

17:00 - 16:00  פארקור מתחילים - ניר לנדאו

יום רביעי

16:30 - 15:30  פארקור כיתות א'-ו' - ניר לנדאו

יום חמישי

16:00 - 15:00  פארקור כיתות א'-ו' מתקדמים  - ניר לנדאו
17:00 - 16:00  פארקור כיתות א'-ג' - ניר לנדאו

יום שישי

15:00 - 14:00  פארקור כיתות א'-ו' - דניס ריזיקוב
15:00 - 14:00  פארקור כיתות א'-ו' - ניר לנדאו
16:30 - 15:00  פארקור נוער - דניס ריזיקוב